Technische beschrijving systeembeheerders

Beheer van de gebruikers

De systeembeheerder maakt de gebruikersaccounts aan en beheert deze via zijn beheerconsole (mogelijkheid de procedure te automatiseren door CSV bestanden te importeren of via LDAP).

Beheer van de functionaliteiten

De systeembeheerder is vrij om bepaalde functionaliteiten of bepaalde IP-adressen te beperken tot alle of een deel van de gebruikers.

Evenementenoverzicht

Voor een maximale veiligheid en een globale traceerbaarheid heeft de systeembeheerder van de account toegang tot een complete log van de evenementen die alle handelingen inventariseert die door de gebruikers zijn uitgevoerd (versturen bestand, uitnodiging, ontvangst, downloaden…).

Aanpassing

De oplossing weSend wordt aangepast aan de kleuren van de klant en is toegankelijk via zijn website of een speciale URL. De aanpassingstool is geïntegreerd in de beheersconsole, voor een snelle installatie van de oplossing.